NBD|Biblion recensie Verloren taal

In dit boek gaat de auteur (1971, schrijfster, journaliste en kind van Tsjechische vluchtelingen) op zoek naar haar wortels en onderzoekt ze de impact van het vluchtelingenschap op haar familie en op haar eigen identiteit. Hoewel de auteur in Nederland is geboren en getogen, voelt ze zich anders dan haar omgeving. Komt dit door haar joodse wortels of door de geschiedenis van vluchten in haar familie? Haar grootouders sloegen op de vlucht voor het nazisme en een groot deel van haar familie komt om in concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Haar ouders vluchtten uit Tsjecho-Slowakije en ontmoetten elkaar in Nederland. Wat doet het met een familie om zo onthecht te zijn, om verspreid te wonen over zoveel landen (Israël, Nederland, Engeland, Tsjechië en Amerika) en wat betekent het begrip identiteit dan eigenlijk? Op deze vragen tracht de auteur een antwoord te vinden tijdens gesprekken met haar moeder en tijdens reizen naar familieleden over de hele wereld. Het resultaat is een indringend beeld van de wijze waarop vluchtelingenschap het leven van vele generaties kan tekenen. Een waardevolle aanvulling op recent verschenen levensverhalen van vluchtelingen.

Marieke Both (Biblion)