’t Oceanische gevoel

Het was zo vreselijk warm geweest die paar dagen en de zon had zich zo genadeloos door onze kleren en huiden geboord. Een beetje dronken van de hitte en het aangelengde festivalbier waren we, van de duizenden halfnaakte mensenlijven en het slaaptekort. Die nacht had ik lang wakker gelegen van kotsende jongelingen en mannen die mijn tent voor een urinoir hadden verward maar het had me niet uitgemaakt. Ik was nog soort van jong en de muziek die via de aarde mijn lijf in trilde hield me op de been, samen met de verbondenheid die ik zo sterk voelde met al die mensen hier op een plek uren van mijn huis. Het was juni 2000, overal roze vissershoedjes op bezwete oververhitte hoofden, overal mensen, duizenden mensen, muziek uit alle windrichtingen en zoveel lauw bier dat je erin kon zwemmen. Ik zag Muse en Live en kreeg een huwelijksaanzoek van een Sebastian uit Duitsland, en ik zag Pearl Jam voor de tweede keer. Ik voel me daar nog staan, er werd ingezet met Corduroy… het album Vitology brengt me terug naar de lente van 1995, hoe ik verliefd tot mijn kruin dit album kocht met de Slowaak, we net zo verwonderd en ontroerd ernaar luisterden als we een week ervoor naar net geremasterde white album van de Beatles hadden geluisterd. We woonden in South Carolina maar als we binnen zaten en hiernaar luisterden dan waanden we ons in ons eigen Koninkrijk, koning en koningin Grunge of Marigold. Light Years, ik moet huilen als Eddie dit nummer zingt, een man komt boven mijn hoofd voorbij, ik help hem samen met duizenden handen omhoog behendig door onze zee naar voren. Kan er een golf van eensgezindheid door een mensenmassa gaan, een golf liefde die groeit, steeds maar groeit in intensiteit, crowdsurfend op weg naar een podium? Zelden iets meegemaakt dat dichterbij het oceanische gevoel lag dan dit hier, 12 juni 2000, tijdens dit concert -of het moet het optreden van Pearl Jam 8 jaar terug zijn, ook hier op deze Limburgse grond. Grunge.. oh prachtige emotionele zwaaraangezette grunge, wat heb je me veel gegeven.


Wat me echter het meest is bijgebleven van Pinkpop 2000 is de voetbalwedstrijd Nederland-Tsjechie en Frank de Boer die in de een-na-laatste minuut 1-0 maakte. Alsof we er zelf bij waren, man. Ik en mijn teerbeminde Pinkpopmakkers.